Consulting

Om de scope, de ontwikkeling en het budget goed in te schatten & onaangename risico's of verrassingen te vermijden, gebeurt ERP implementatie via een Earned Value & Risk Management (EVRM) traject.

Onze ervaren ERP consultants bouwen graag mee aan je succesverhaal. Na de risicoanalyse zet hij of zij samen met jou de implementatie in via een Earned Value & Risk Management (EVRM) traject. Dit om de risico's, de scope, de ontwikkeling & het budget goed in te schatten en onaangename verrassingen te vermijden.

Tijdens de projectuitvoering of Odoo implementatie vergelijkt onze ERP consultant de projectvoortgang op basis van:

  • De gebudgetteerde kosten van het werk dat volgens de planning in een bepaalde periode gedaan zou moeten worden
  • De verwachte risico’s van het werk die volgens planning in een bepaalde periode genomen zouden moeten worden
  • De evolutie van het opgeleverde werk in bruikbare componenten die een toegevoegde waarde creëren voor jou als klant
Boek een expert

ERP consulting

Digitaliseren, automatiseren, optimaliseren, ondernemingen future proof maken…. Als ERP consulting bedrijf doen we dit graag én goed.

(Potentiële) klanten kunnen onze consultants inhuren om samen de haalbaarheid van nieuwe ontwikkelingen en systemen te analyseren, trends te voorspellen, blueprints te maken etc. Het is mogelijk om een team van consultants samenstellen voor korte of lange termijn.

  • Odoo consultancy
  • Business Intelligence consultancy 
  • Audits en preventieve IT consultancy
  • Ontwikkeling Proof of Concepts (PoC)
  • ...